Title Image

Privacyverklaring

Update juni 2020

Persoonlijke gegevens

La Bas neemt de bescherming van uw privégegevens ernstig en respecteert daarbij de wettelijke bepalingen.

In volgende punten krijgt u meer uitleg over hoe en wanneer we gegevens inzamelen via onze interactie met u en via onze kennismaking, en wanneer en door wie ze verwerkt worden.

GDPR

GDPR is een geheel van regels die geïntroduceerd werden door de Europese Unie met als doel de gegevens van natuurlijke personen te beschermen. Er worden voorwaarden opgelegd in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. De GDPR-wetgeving vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn was verouderd, en sloot niet meer aan bij de huidige digitale maatschappij.

Algemeen

Al de gegevens die u invult op deze website worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Bij vragen, contacteer La Bas via de contactgegevens verder op deze pagina.

Gegevensbepaling

La Bas kan persoonsgegevens van U bewaren voor volgende doeleinden:

Opmaken van facturen, versturen van nieuwsbrieven, opmaken offertes.

Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van U vragen, opslaan en verwerken:

Naam, adres, telefoonnummer, btw nummer, mailadres.

Wij kunnen uw gegevens vragen of verzamelen via onze uitgegeven offertes, contactformulier op deze webpagina, vakbeurzen of andere commerciële activiteiten.

Indien u klant bent bij ons dan gaan wij uit van uw verwachting/redelijkheid om uw gegevens op te slaan en te verwerken.

Verstrekking aan derden

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan verwerkers vertrekken.

Wij maken gebruik van een verwerker van Mail Provider.

In dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst af sluiten met deze verwerker.

Dergelijke overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.

Tevens geven wij enkel toestemming aan de verwerker om de gegevens te gebruiken voor de daarvoor bedoelde en zorgvuldig beschreven doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is – zoals reactie op juridische procedures, levensbescherming, om de veiligheid van onze producten, diensten en medewerkers te garanderen, of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben alle mogelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle software en hardware zijn beveiligd met een wachtwoord en medewerkers hebben een GDPR opleiding gevolgd.

Bewaartermijn

La Bas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze werden verstrekt.

De standaardbewaartermijn is 7 jaar na ons laatste gebruik van uw gegevens.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage: u kan een overzicht opvragen aan La Bas van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren.

Recht op correctie: u kan een correctie van uw persoonsgegevens vragen aan La Bas. Wij zullen de gegevens dan aanpassen in onze databank volgens uw verzoek.

Recht op verwijdering: u kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door La Bas. Uw gegevens blijven wel bewaard in onze boekhouding volgens bewaarplicht op facturen.

Recht op bezwaar tegen rechtstreekse marketingpraktijken: u kan aanvragen dat we u verwijderen voor marketingdoeleinden maar dat uw gegevens wel bewaard blijven in ons klantenbestand.

Recht op overdraagbaarheid: u kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

De bovenstaande aanvragen kan U indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens verder op deze pagina.

Bij uw aanvraag voegt u een kopie van uw paspoort om te kunnen bepalen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie.

Wij zullen elke aanvraag binnen 30 dagen na ontvangst bewerken en beantwoorden.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om u de best mogelijke surfervaring te bezorgen. Deze cookies zijn kleine tekstbetanden die worden bewaard door de browser en zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven, een offerte kan bewaren of om uw voorkeuren te onthouden wanneer u de website opnieuw bezoekt. Ook laten cookies ons toe te zien welke onderdelen van de website u het meest interessant en waardevol vindt. Cookies bevatten enkel pseudo-geanonimiseerde informatie en geen persoonsgegevens.

Wat betreft uw voorkeuren met betrekking tot welke cookies onze website bewaart, kunt u deze hier aanpassen.

Verantwoordelijkheid

La Bas is in geen geval verantwoordelijk indien persoonlijke gegevens die u zelf heeft gepost op een publieke pagina, worden overgenomen of gebruikt door derden voor eender welk doeleinde.

La Bas behoudt bovendien het recht ongepaste berichten (zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, haatdragende of haatzaaiende berichten, sexueel onaanvaardbare berichten, enz.) zonder waarschuwing te verwijderen.

Contactgegevens

La Bas
Turnhoutsebaan 12b
3290 Diest
info@labasdiest.be

Klachten

In geval van klachten kan u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.